Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


B&B ”Logeren bij de burgemeester“ wil het haar gasten zo aangenaam mogelijk maken. Voor ieders duidelijkheid hebben wij daarom deze voorwaarden opgesteld.


 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B "Logeren bij de burgemeester” Voorstraat 25, 3243 AV te Stad aan ‘t Haringvliet.
  2. B&B "Logeren bij de burgemeester”is eigendom van en wordt beheerd door Koos en Marleen van Rijn, hierna te noemen beheerder. 
  3. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.
  4. Bij het aangaan van een overeenkomst voor verblijf worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
  5. Bij aankomst meldt u zich bij de beheerder.
  6. Van alle gasten wordt verwacht dat zij een identiteitsbewijs/paspoort kunnen tonen.
  7. De toegestane minimale leeftijd van gasten is 21 jaar.
  8. Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
  9. De beheerder kan gasten bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ”Logeren bij de burgemeester“ ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
  10. De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
  11. Gasten dienen een vaste woon-verblijfplaats te hebben. 
  12. De beheerder betreedt nooit het verblijf van de gasten tijdens de verblijfsperiode. Dit gebeurt alleen op uitdrukkelijk verzoek van de gast of in een noodsituatie. In dat laatstegeval informeert de beheerder de gast hierover.
 2. Reserveren
  1. Reserveren geschiedt via het contactformulier op de website https://logerenbijdeburgemeester.nl. Hierbij vragen wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om u te kunnen bereiken bij eventuele vragen.
  2. Pas nadat wij via de mail een overeenkomst voor verblijf gestuurd hebben is de reservering geldig.
  3. Reserveren betekent dat u bekend en akkoord bent met de algemene voorwaarden.
  4. Reserveren geschiedt op basis van beschikbaarheid.
  5. Indien de gast onverhoopt niet in staat is om de aangegane overeenkomst voor verblijf na te komen, dient dit z.s.m. bij B&B ”Logeren bij de burgemeester“ gemeld te worden, zodat de beheerder de daardoor vrijgevallen reservering alsnog aan derden kan aanbieden.
 3. Annulering
  1. Uiteraard is het heel vervelend als u uw reservering annuleert. Wij brengen echter geen kosten in rekening indien de annulering plaatsvindt uiterlijk 24 uur voor aankomst. Bij annuleren binnen 24 uur voor aankomst betaalt u de volledige kosten van het verblijf
  2. Wanneer geannuleerd wordt ten gevolge van een door de overheid ingestelde maatregel in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 4. Tarieven
  1. De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, verwarming, schoonmaak, gebruik linnengoed, BTW en toeristenbelasting.
  2. De tarieven zijn inclusief ontbijt.
  3. De tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
  4. Het verblijf wordt, op basis van het op de overeenkomst voor verblijf vermelde tarief, na vertrek gefactureerd.
  5. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van mogelijke fouten.
 5. Aansprakelijkheid
  1. De beheerder van B&B ”Logeren bij de burgemeester“, is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten. 
  2. Beschadigingen en vermissingen van roerende of onroerende zaken van de beheerder dienen door de gast(-en) onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
  3. Indien de locatie schade wordt toegebracht waar toekomstige boekingen voor geannuleerd moeten worden zullen de kosten daarvan op de gasten worden verhaald.
  4. Bij verlies van sleutels van de B&B ”Logeren bij de burgemeester“ worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
  5. Van de gasten wordt verwacht dat zij zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met de inboedel goederen van de locatie.
 6. Overig.
  1. Gebreken die opgemerkt worden tijdens uw verblijf dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden om ons in staat te stellen dit voor u op te lossen.
  2. Wij hanteren binnenshuis een niet-rokenbeleid. Buiten roken is toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats.
  3. Meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
  4. Geluidsoverlast, alcoholmisbruik en handel en gebruik van (soft)drugs zijn verboden.
  5. Prostitutie en andere verboden activiteiten zijn niet toegestaan. Er zal melding worden gedaan bij de politie.
  6. Gasten worden verzocht de inrichting van de kamer te respecteren. Het is niet toegestaan meubels van de kamer te verplaatsen en/of de kamer naar eigen smaak in te richten.
  7. Het is verboden eigen kaarsen, theelichtjes of ander open vuur te gebruiken in de kamer.
 7. Allergenen.
  1. B&B ”Logeren bij de burgemeester“ gaat zorgvuldig om met uw voedselallergie/-intolerantie indien u dit vooraf aan ons vertelt. Helaas is kruisbesmetting in onze keuken nooit 100% uit te sluiten.
  2. Wij produceren zelf geen voedingsmiddelen. Voor het ontbijt gebruiken wij alleen producten die verpakt zijn. Op het etiket staat de allergenendeclaratie vermeld. Dit etiket bewaren wij totdat het product op is.
  3. Ook kunnen wij niet instaan dat u allergisch reageert op cosmetische producten, zoals zeep of shampoo of op de wasmiddelen die wij gebruiken.
  4. Indien u vermoedt dat u een intolerantie heeft adviseren wij u deze producten niet te gebruiken.
 8. Verblijf van derden op de locatie.
  1. Andere personen dan de personen die verblijven als gast hebben zonder toestemming van de beheerder geen vrije toegang tot de locatie, de woning of het gastenverblijf.
  2. Voor ieder eventueel gewenst bezoek door derden dient tijdig vooraf toestemming te worden gevraagd aan de beheerder welke hiervoor dagelijks tussen 7:00 en 22:00 uur bereikbaar is op telefoonnummer: 0187 76 90 49
  3. Het gebruik van de faciliteiten door andere personen dan de personen die verblijven als gast is verboden.
  4. Het is niet toegestaan om de sleutel af te staan aan derden. Indien dit niet wordt gerespecteerd zal per direct Artikel 1. j. Algemeen van deze Algemene Voorwaarden zoals hierboven vermeld van kracht worden. 
 9. Privacyverklaring
  1. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming eist een deugdelijke beschrijving van hoe B&B ”Logeren bij de burgemeester“ met uw persoonsgegevens omgaat.
  2. Alleen gegevens t.b.v. de bedrijfsvoering worden vastgelegd in een beveiligde omgeving.
   1. Het betreft hier gegevens van de gast t.b.v. de afdracht van de toeristenbelasting. Hiervoor worden vastgelegd; de achternaam, woonplaats, het aantal personen, de datum van aankomst en de datum van vertrek.
   2. Het e mailadres en telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor communicatie over de reservering. Uitdrukkelijk niet voor acquisitiedoeleinden. 


  Versie 25-09-2023